imagine slider - 0
Il Consigliere - Business Analyst
Il Consigliere - business adviser (link)
Il Consigliere - consultant FMCG (link)

Analiza afacerii

Fundamentarea teoretică şi crearea metodologiilor

 • Proiectarea şi dezvoltarea de instrumente pentru a determina nevoile companiei.
 • Organizarea de interviuri cu şefii de departamente şi top management.
 • Studierea, revizuirea şi analizarea de documente, fapte şi cifre.
 • Revizuirea instrumentelor şi a practicilor existente şi propunerea unor modificări – dacă se impun – pentru a îmbunătăţi performanţa.
 • Dezvoltarea şi efectuarea unei analize pe fluxurile de lucru pentru a afla dificultăţile în atingerea obiectivelor.
 • Crearea şi iniţierea unei strategii mai bune, propunerea de noi soluţii pentru a creşte performanţa şi pentru a atinge obiective superioare.
 • Analiza şi verificarea propunerilor şi a nevoilor reale pentru proiectele viitoare.

Punerea în practică

 • Dezvoltarea logisticii pentru a construi o bază de date care să servească obiectivelor companiei.
 • Determinarea punctelor critice şi iniţierea de măsuri pentru a le depăşi.
 • Revizuirea statisticilor, a evaluărilor şi a studiilor de caz şi tranformarea lor în date uşor de utilizat, care să servească obiectivelor companiei.
 • Motivarea departamentelor în atingerea obiectivelor stabilite.
 • Analizarea şi documentarea proceselor afacerii, a funcţionalităţilor şi a nevoilor companiei.
 • Pregătirea rapoartelor periodice privind planurile, statusul, progresul, riscurile, termenele şi resursele proiectelor.